Produktområden

Vi erbjuder mjuka PVC-filmer med olika egenskaper som brandskyddsklassning, UV-beständighet, antimicrobiell behandling, kemikalie- och åldringsresistens. Alla våra filmer är tillgängliga i olika färger.

Läs mer om vår produktion och utveckling