Hållbarhet

Hållbarhet

Riflex Film är engagerad i miljöarbete och hållbarhet. Vi återvinner allt vårt spill internt och är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitetsstyrning) och ISO 14001 (miljöledning).

PVC betraktas som ett resurseffektivt material då de flesta av dess applikationer har lång hållbarhet. Det finns få andra material som kan matcha dess positiva kostnadseffektivitet.

Vi har en process för att förbättra energieffektiviteten och minska förbrukningen av el och vatten i vår produktion. Riflex Film arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten och har lyckats minska energiförbrukningen med nästan 20% under de senaste åren, främst genom att byta till ny teknik inom driv- och pumpsystem men också genom att byta ut lysrör till LED i hela anläggningen.

PVC-produkter behöver minimalt med underhåll för att bibehålla och säkerställa funktionaliteten. Det medför att förbrukning av energi, råmaterial och kemikalier kan begränsas.  Fördelen med PVC är att den förblir i bruk under en lång tid innan den återvinns i avfallskedjan.

PVC är en av de få plaster som har det lägsta utsläppen av koldioxid och använder minst energi vid tillverkning.

Vi är medlemmar i Vinyl Plus, en global organisation som arbetar för att PVC ska vara ett hållbart alternativ.

Läs mer om vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Riflex Film AB ska producera olika typer av film från PVC och andra polymerer med minimal miljöpåverkan och därmed bidra till en hållbar utveckling av sina produkter, processer och tjänster. Dessa ska kontinuerligt förbättras för att möta marknadens ökande krav på miljö, kvalitet och effektivitet.

Detta innebär att:

  • Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra resursutnyttjandet och teknologin
  • Vi arbetar proaktivt för att minimera påverkan på miljö och hälsa
  • Vi tror att alla anställda måste utbildas ordentligt i miljöfrågor och vara väl medvetna om hur miljöfrågor påverkar arbetsfunktionerna
  • Vi följer lagar och andra förordningar Vi har en god kommunikation med kunder, myndigheter och leverantörer om miljöfrågor
  • Vi har en god kommunikation med kunder, myndigheter och leverantörer om miljöfrågor
  • Vi har en öppen rapportering om vårt miljöarbete
  • Vi ser vårt miljöarbete som en långsiktig investering för kommande generationer

Läs mer om vår kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att tillverka och leverera produkter som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar. Om kraven inte är formellt angivna kommer vi att leverera den kvalitet som enligt vår erfarenhet är rätt för kunden med tanke på användningen av produkten.

Kvalitet bör vara det naturliga resultatet av en hög kompetensnivå, god organisation och engagemang från våra anställda.

Företagsledningen ansvarar för att kvalitetssystemet uppfyller de nuvarande ISO-standarderna med fokus på kontinuerliga förbättringar. Vår kvalitetspolicy och våra uttalade kvalitetsmål övervakas systematiskt av företagsledningen.