Hållbarhet

Hållbarhet

Riflex Film är engagerad i miljöarbete och hållbarhet. Vi återvinner allt vårt spill internt och är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitetsstyrning) och ISO 14001 (miljöledning).

PVC betraktas som ett resurseffektivt material då de flesta av dess applikationer har lång hållbarhet. Det finns få andra material som kan matcha dess positiva kostnadseffektivitet.

Vi har en process för att förbättra energieffektiviteten och minska förbrukningen av el och vatten i vår produktion. Riflex Film arbetar kontinuerligt med att förbättra energieffektiviteten och har lyckats minska energiförbrukningen med nästan 20% under de senaste åren, främst genom att byta till ny teknik inom driv- och pumpsystem men också genom att byta ut lysrör till LED i hela anläggningen.

PVC-produkter behöver minimalt med underhåll för att bibehålla och säkerställa funktionaliteten. Det medför att förbrukning av energi, råmaterial och kemikalier kan begränsas.  Fördelen med PVC är att den förblir i bruk under en lång tid innan den återvinns i avfallskedjan.

PVC är en av de få plaster som har det lägsta utsläppen av koldioxid och använder minst energi vid tillverkning.

Vi är medlemmar i Vinyl Plus, en global organisation som arbetar för att PVC ska vara ett hållbart alternativ.

Läs mer om vår miljöpolicy

Miljöpolicy

Riflex Film AB producerar olika typer av folie från PVC och andra polymerer, där vi genom ständiga förbättringar vill minska vår miljöpåverkan för att möta dagens och morgondagens krav på våra produkter, processer och tjänster.

Detta innebär att:

  • vi eftersträvar en ständig förbättring i utnyttjande av resurser och teknik
  • vi arbetar förebyggande för att minimera påverkan på miljö och hälsa
  • vi efterlever lagar, övriga krav och arbetar aktivt för att minimera risken för miljöpåverkan.
  • vi har god och öppen kommunikation med anställda, kunder, myndigheter och leverantörer i miljöfrågor

Läs mer om vår kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Riflex Film AB tillverkar och levererar plastfolie av PVC och andra polymerer, där vi med vårt ledningssystem och genom ständiga förbättringar säkerställer våra kunders krav, behov och förväntningar.

Om inte kraven är formellt specificerade, levereras den kvalitet som enligt vår erfarenhet är rätt för kunden med tanke på produktens användningsområde.

Rätt från mig! Alla medarbetares kompetens och engagemang är grunden för att ständigt utmana och förbättra vår kvalitet.