Produktion

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi förstklassiga PVC-filmer för olika marknader

Vårt mål är att maximera effektiviteten i ett av de mest omfattande produktsortimenten på marknaden. Vi har en av de bredaste kalandrarna i Europa, detta gör att vi kan leverera filmer upp till 2300 mm breda, tjocklek från 0,04 mm till 1,5 mm och vi kan leverera rullar i olika storlekar.

Laminerade produkter - vi kan laminera filmer upp till en total tjocklek av 1,5 mm och vi kan använda olika formuleringar i varje lager för att möta individuella krav, till exempel lager med olika färger för varje sida.

Skärning - Vi kan skära filmer i den bredd som är bäst lämpad för din produktion och i olika rulllängder på våra skär- och omrullningsenheter.

Kvalitetskontroll - Filmen testas kontinuerligt både manuellt och genom vårt avancerade "Vison-inspektionssystem (kamera)" för att undvika partiklar, hål och andra defekter.

Laminated products - we can laminate films up to a total thickness of  1,5 mm. We are able to use different formulations in each layer to  meet individual requirements, for example layers with different colours  for each side. Slitting - We can slit films in widths suitable for your production or  different roll lengths at our slitting and winding units. Quality control - The sheeting is continuously tested manually but also  with our advanced "Vison inspection system (camera)" for particles,  holes and other defects.